\”news from here to everywhere\”

– nyheder om bemærkelsesværdige hændelser fra nær og fjern!

Archive for the ‘Økonomi’ Category

Stein’s pande serveret til morgenkaffen!

leave a comment »

Reality-show’et med Stein Bagger fortsatte her til morgen med dækning af Steins ankomst til København og hurtige vidererejse via Politigården til Retten i Lyngby, hvor han indlede sin forklaringer og sin gøren og laden og give os helt almindelige danskere et indblik i hvordan andres små millioner af sparekroner kan blive til masser af fantasillioner i hænderne på en ihærdig fantast.

Kommentar af: Mogens Engelund

Det var noget af et scoop, at sidde hele morgenen og følge Stein Baggers hjemkomst. Tænk at sidde hjemme i stuen og se det ene fly efter det andet lande i Københavns Lufthavn en mørk og diset decembermorgen og derefter sammen med journalisterne gætte på om det nu var dette fly der endeholdt den så stærkt omtalte it-fantast. BT havde kunnet bekræfte, at han virkelig var ombord på det fly vi alle ventede på, DL068 fra Delta Airlines, der kom fra Atlanta med planlagt ankomst til Kastrup, kl. 08.32. En heldig journalist fra BT var nemlig næsten tilfældigvis med det samme fly, og sandelig om ikke han havde været så heldig at få en plads bare et par rækker bag Stein og hans to medrejsende fra det amerikanske Hotel Gitterly. Under flyrejsen strakte han sine ben op forbi stolerækkerne, hvor Stein sad, og som god journalist forsøgte han at indlede en samtale. Den blev nu ganske kort, og Steins bemærkninger var i følge BTs udsendte begrænset til de få, men til gengæld meget gådefulde ord, “…hvorfor? … why?”. Derefter overtog en af Steins “venner” ordet og han bad stille og bestemt BTs udsendte om hurtigst muligt at sætte sig tilbage på sin plads, … og det gjorde han så! Derfra lykkedes det ham ikke desto mindre at tage et billede af bl.a. Steins nakke med sin mobiltelefon (det var i hvert fald det eneste vi fik at se på dette tidspunkt … de lever vist osse af at sælge aviser!).

Røde Port projektet

DL068 ankommer fra Atlanta med den pt. mest omtalte dansker

Efter en venten, der forekom timelang, viste et af flyene på skærmen sig at være et Delta-fly. OK … det måtte så være “vores” fly, og efter en omstilling til nogle af de reportere og fotografer, der belejrede samtlige udgange fra lufthavnen, og som forsikrede at de par parat til at tage deres livs billede hvis sekunderne var med dem, … ja så var vi alle klar.

Efter lang tids venten forlød det at Stein var listet ind i en mørk kassebil, og at de var på vej mod en af udgangene. Jeg sad klar i sofaen med kameraet, og der kom den så, og jeg knipsede løs. Den kørte simpelthen ud af hovedindgangen, men standsede op foran bommen i tilstrækkelig mange sekunder, så der lige var tid til at knipse en gang med blitzen tændt, … og se bare hvad der lykkedes. Jeg kan faktisk ikke udelukke at det lykkedes mig at fange en bid af Steins Baggers pande! … Lige der, lidt til venstre for den politibetjent, der sidder på den midterste plads på forsædet. Et scooooop, helt sikkert! … og taget på sengekanten lige ud af morgenkaffen under dagen reality-show, som vi herefter blot venter på en yderligere lang række af fortsættelser på!

Røde Port projektet

Bemærk den markante pande tv. for den betjent der sidder i midten
… det kan absolut ikke udelukkes, at DET ER STEIN BAGGER!!

Reklamer

Written by go2news

december 16, 2008 at 10:10 am

Stein Bagger & IT Factory – fiktion og virkelighed!

leave a comment »

Grænserne mellem FIKTION og VIRKELIGHED rykkes uafladelig, – og med REALITY-SHOWET om STEIN, ASGER & IT FACTORY er det nærmest som om der rykkes teltpæle ude på virkelighedens overdrev!

Kommentar af: Mogens Engelund

Da Steins virkelighed oversteg IT Factorys oppustede fantasi-millioner, løb han i panik fra kone og barn og fræsede derefter på sin mærkværdige flugt tværs over USA. Midt under sit fravær modtog hans finanschef Jeanette Lorentzen på Steins vegne “Årets Vækstpris 2008” af revisionsfirmaet Ernst & Young med ordene “…I kommer til at lede forgæves, hvis I leder efter vore kunder i Danmark!”. Hermed var året reality-show “Find Stein” skudt igang og jagten på sandheder og ansvarsforflygtende håndvaskere indledt!

Jeg har som en af få skribenter først nu kastet mig over det kæmpeemne, som de to navne Stein Bagger og IT Factory åbner op for. Det er ikke, fordi jeg ikke har fundet emnet interessant, men der har været sagt og skrevet så meget af folk, der vidste så lidt, at det var rigtig nemt at gå rigtig galt i byen, specielt når man tænker på, hvor mange gader og stræder Stein Bagger har været forbi i sin globale færden, hvad enten det har været på sin flugt eller for at finde gennemsteder.

Grunden til at jeg kommer på banen er vel sagten fordi jeg ikke kan lade være, men også fordi jeg synes at der er nogle punkter, som det er væsentligt at hæfte sig ved, – punkter, som det er væsentligt ikke kommer til at danne skole. En af sagens helt centrale punkter har i øvrigt haft en afledt effekt på det danske sprog, nemlig innovatøren Stein Baggers kreative rundrejse til banker, investerings- og  leasingselskaber kombineret med en ihærdig arbejdsindsats, der indimellem inkluderede ophold i hemmelige faktureringslokaler, alt dette har været medvirkende til at fasttømre det nye nudanske ord “leasingkarrusel”, som Dansk Sprognævn netop har medtaget i listen over nye ord i det danske sprog. Selvom ordet utvivlsomt har været anvendt tidligere, så er det først med åbenbaringen af de bagvedliggende økonomisk-konspiratorisk regnskabs-manipulerende leasing-transaktioner i tilknytning til IT Factory at ordet virkelig har fået substans på trods af den reelle hulhed, som der hævdes at ligge i ordet. Til gengæld har hulheden været så omfattende, at Stein Bagger i følge beregninger foretaget af kurator Boris Frederiksen (se dagens udgave af Berlingeren) har kunnet gemme et kæmpebeløb på måske en kvart million af vejen til sig selv.

Her er det så jeg synes, at det hele bliver til at forstå. Han har jo selvfølgelig bare villet sikre sig selv og sin alderdom, samtidig med at han ville sikre sine højtlønnede medarbejdere gode forhold i sin hastigt ekspanderende virksomhed så længe det var muligt.

Han har da selvfølgelig godt vidst at det ikke kunne blive ved, og det mest utrolige er blot at simpel hovedregning burde have kunnet afsløre ham for længst (men simpel hovedregning værdsættes måske ikke længere i det omfang det måske burde).

En omsætning på omkring 900 mio på et år (og IT Factory hævdede endog at være på vej til en omsætning på 1.800 mio. i 2008!) af 139 medarbejdere giver en gennemsnitlig omsætning på 6-7 millioner kr pr. ansat (voksende til det dobbelte i 2008!) , og det er helt vildt. Så højt et gennemsnit er der ingen i denne del af IT-branchen (og kun ganske enkelte specialvirksomheder i det hele taget), som kan opretholde, og slet ikke når man sammenholder væksten i omsætningen med væksten af nye medarbejdere som en vækst over flere år. Specielt er det foruroligende at ingen har interesseret sig for kundekredsen, for udover den begrænsede skare af kunder, så har vi også at gøre med en virksomhed, som hævder at de laver udvikling, og det kommer der jo først penge eller omsætning ud af når man sælger sine produkter. Og IT Factorys produkter var jo slet ikke kendt (og hvis noget er under opsejling inden for IT-branchen, så blinker de små mangegfarvede lamper overalt på kloden, men det gjorde IT Factorys små lamper ikke, kun dem, som der stod advarsel på, men de var tilsyneladende så små, at stort set ingen bemærkede dem).

Der var jo dog en enkelt, som råbte vagt i gevær, men “…hvis jeg tog mig af anonyme henvendelser, så kunne jeg have nok at gøre!” affærdigede bestyrelsesformand Asger Jensby efterfølgende henvendelsen fra maj 2007, angiveligt uden at reagere på anden måde end at give Stein Bagger den pågældende email. Den anonyme henvendelse (som Asger Jensby i øvrigt tidligere har hævdet at kende afsenderen af) gjorde opmærksom på nogle facts, som ellers burde få advarselslamper til at blinke, eksempelvis netop forholdet med den høje omsætning pr. ansat, som på dette tidspunkt var på ca. 3 millioner kr. pr. ansat, hvor gennemsnittet inden for den sammenlignelige del af branchen blot var på 1 million kr eller mindre pr. ansat (og en omsætning på 3-6 gange gennemsnittet er simpelthen ikke muligt!). Og med den voldsomme vækst uden at man uden for IT Factory kunne finde kunder til den angiveligt så stærkt stigende omsætning tændte yderligere lamper (blot ikke hos Jensby). Da den hemmelige ansender af anvarselsmailen, Bo Svensson, gav sig til kende blev der lagt yderligere ved til bålet. Nettet forekommer nu også at stramme sig om andre, som havde mindst det samme kendskab til firmaet som Bo Svensson (der kun kendte tilstanden set udefra), ikke mindst for ansatte i ledende stillinger hos IT Factory.

Blandt de enkeltpersoner, som fattede mistanke til at et eller andet var galt, men som ikke kunne fremlægge håndfaste bevise var Dorte Toft, der i sin blog “BIZZEN – IT & Business” fra Berlingske.dk gang på gang udfordrede IT Factory og Stein Bagger i et omfang, der trods alt irriterede specielt Stein Bagger så meget at han truede Berlingske med et sagsanlæg.

For at vende tilbage til IT-Factory og Stein Baggers business-cirkus, så er det mit simple guesstimate (avanceret ord for et “kvalificeret gæt”) er, at leasingkarrusellen fra foregående år fortsatte i stadig større omdrejninger. Begrænsningen lå blot i at hele cirkusset blot  fortsatte med den begrænsede kundekreds af gynger og karruselheste evt. suppleret af ganske enkelte nye, kombineret med den helt afgørende faktor, at beløbene blot gradvis blev større og større i takt med at karrussellen kørte med stadig større omdrejninger. Det var derfor blot et spørgsmål om tid, før en bank eller revisionsvirksomhed krævede større indsigt i kontrakternes indhold eller eventuelt krævede at konstatere, at de omhandlede effekter reelt eksisterede.

Men der er jo efterhånden inddraget rigtig mange andre personer i den mangearmede leasingkarrusel, hvis lange arme strækker sig jorden rundt til eksempelvis den lille ø Niue ude i Stillehavet. Der ligger formentlig andre ting gemt her på Niue, som først blev interessant som økonomisk størrelse efter internettets gennembrud i kraft af at Niue har internetdomæne-efternavnet .nu – et faktum som specielt svenskerne har gjort anvendelse af, hvorfor der findes et svensk salgskontor for domænenavne med efternavnet .nu og det er i mindre omfang også kendt og anvendt i Danmark. Stein Baggers svenske bekendskaber har angiveligt også haft ting og sager, som de har haft behov for at skjule, og hvad er så længere væk end Niue, hvor der næppe findes hverken banktilsyn eller revisornævn, eller en emsig presse blandt den lille ø-stats blot 1444 indbyggere, fakta som alt i alt har været medvirkende til at gøre Niue til et mindre finansielt offshoring-paradis.

For det, der er humlen (humle er et af de væsentligste smagsstoffer i det flygtige produkt vi kender som øl, og som uanset holdbarhedsdato forsvinder umiddelbart efter at man har knappet kapslen af flasken) er, at hvordan er der i det hele taget kommet reelle penge og kantanter ud af Stein Baggers leasingcirkus. Ja, det er simpelthen hovedspørgsmålet om hvordan små gynger bliver til fuldautomatiske it-underdrejede karrusel-tingester. For når det ifølge kurator for IT Factory formentlig er et næsten ubegribeligt faktum, at virksomheden i 2008 formentlig blot havde en reel omsætning på 10 millioner ud af den faktisk bogførte omsætning på op mod 900 millioner, så er det da nærmest en adventurefuturistisk legemliggørelse af et guldglinsende fatamorgana, at det herudaf har kunnet lade sig gøre at gemme et anslået beløb på måske en kvart milliard kroner af vejen, når man kun har omsat for 10 millioner. Selv en rekordgevinst i lotto blegner totalt i denne sammenhæng.

Når vi lægger det hele sammen, så er der en lang række faktuelle og supplerende spørgsmål, som trænger sig på:

– Bankernes rolle og ikke mindst revisionsfirmaernes procedurer. Her tænker jeg ikke mindst på det i denne sag så centralt placerede revisionsfirma KPMG, som ikke er et helt tilfældigt revisionsfirma, men som faktisk er et af verdens største inden for sit område. Jeg må da erkende, at selvom de revisionsfirmaer jeg har stiftet bekendskab med ikke i hvert eneste tilfælde checkede alting efter, så var princippet koncentreret om gennem stikprøvekontroller at sikre sig, at regnskabet var korrekt udformet, samt at der ikke var lavet gennemgående og systematiske fejl. Såvidt jeg erindrer blev det ikke altid checket om alle indkøbte former for hardware eller software faktisk fandtes (det ville da også være en ret omfattende opgave), men så snart der var tale om forhold, der ikke var umiddelbart forståelig eller “selvforklarende” blev der foretaget kontrol og eftersyn og eventuelle uhensigtsmæssigheder blev korrigeret. Derfor er KPMGs rolle central og deres løsning af opgaverne forekommer umidelbart utilfredsstillende.

IT Factorys kundeportefølge forekommer uhensigtsmæssig “tynd”, og det synes i bagklogskabens lys meget “sigende” da IT Factorys (ganske højtlønnede) finanschef Jeanette Lorentzen under prisuddelingen i november 2008, hvor hun på Stein Baggers vegne modtager “Årets Vækstpris 2008 – Entrepreneur of the Year 2008” fra Ernst & Young, og takker for prisen samt helt på egne vegne tilføjer bemærkninger om at “…det kan ikke nytte at I leder efter IT Factorys kunder her i landet, for 90% af vores omsætning er international..” (der var reelt ingen danske kunder, der medvirkede tilomsætningen!). Om noget bør netop hun vide, hvad hun taler om, for få dage efter bliver det helt klart, at det angiveligt er hende, som sørger for bogføringen af de fakturaer m.m., som Stein Bagger hævdes egenhændigt producerer på det nærliggende “hemmelige” kontor på Schæffergården i Gentofte, som det efterfølgende har vist sig, at der vist reelt er en del andre som også kender til (uden at det dog betyder, at de nødvendigvis har været inddraget i Stein Baggers karrusel-svimlerier).

– Asger Jensby har brugt megen tid på at vaske hænder offentligt, men ofte har han anvendt flere forskellige vaske, med afvaskningsmiddel af varierende beskaffenhed og effekt. Han har nu også en del at kæmpe for, da hans egen formue er nært forbundet med firmaet JMI-Invest, som – ligesom IT Factory – faktisk heller ikke producerer noget særligt. De investerer bare i nogle andre firmaer (eksempelvis IT Factory og et yderst problematisk medicinalfirma Meabco A/S med blot en enkelt person ansat, som iflg. egne oplysninger, er i gang med de sidste testforsøg af kræftmedicin, der “…sætter nye normer for fremtidig kræftbehandling”, hvilket er totalt i strid med sandheden!).

– Asger Jensby har i flere tilfælde forsøgt at sælge sin andel i IT Factory (så han i virkeligheden nogle af advarselslamperne?), men salgene blev forpurret af Stein Bagger, som i stedet formentlig forsøgte at sætte Asger Jensby uden for indflydelse gennem en hidtil ukendt Allan Vestergaard, hvis kontakt til Asger Jensby og IT Factory satte hele reality-showet i fuldeste omdrejninger.

– Selvom det måske ikke er af den store betydning, så har Asger Jensby hustru Eva Snare fra 2005 til efteråret 2007 været ansat i IT Factory til at varetage “kundeservice” og “kundepleje”. Vi har ikke i offentligheden hørt ret meget hertil, og hendes husbond Asger har slet ikke omtalt den daglige og tætte indsigt i forholdene i IT Factory, som han kunne få ad denne kanal, og derfor ved vi jo selvsagt ikke, om det er informationer herfra, der har været medvirkende til at der er blevet afholdt så få bestyrelsesmøder i det voldsomt ekspanderende IT Factory, hvor Asger Jensby jo trods alt har været bestyrelsesformand siden 2003.

– Forholdene omkring Asger Jensby leder naturligt videre til spørgsmål om direktionens, bestyrelsens, revisorernes og evt. andres ansvarlighed og de dertil knyttede muligheder for at kreditorer kan stille økonomiske krav om kompensation for økonomiske tab i forbindelse med IT Factorys kollaps.

– Hvilken rolle spillede de ansatte i IT Factory, ikke mindst de ansatte i ledende stillinger, som hver for sig havde indsigt til dele af virksomheden og tilsammen havde en gennemgribende indsigt. Uanset om de nogensinde talte sammen om forholdene, så må det da undre, at der – på trods af en næsten usandsynlig høj vækst i omsætningstallene – ikke slap noget ud om, hvad det var man solgte og til hvem for så store beløb, at det kunne give denne vækst. Udviklingsafdelingens leder kunne ikke under et interview i TV give blot en antydning af hvad det var han udviklede og heller ikke hvem, som var aftager af noget i den størrelsesorden, som der ifølge regnskaberne var tale om. Til gengæld ved vi af omtalen i pressen, at lønningerne i IT Factory var blandt branchens allerhøjeste – hvorfor? – Ifølge advokat Boris Frederiksen, der er kurator for IT Factory, er der imidlertid ikke noget, der umiddelbart tyder på at de ansatte har været vidende om eller deltaget i svindlen med leasingkontrakter.

– Derudover er der en masse personer involveret med hver deres rolle, og umiddelbart med relationer til først og fremmest Stein Bagger, det drejer som bl.a. om en Allan Vestergaaard, der tilsyneladende var tiltænkt en rolle til at minimere Allans Jensbys indflydelse, en helt fiktiv Erik Ove Andersen, visse personer inden for rockermiljøet (evt. relateret til endnu et hemmeligt kontor), et par umiddelbart yderst usympatiske svenskere med flere “lig i lasten”, og så er der alle de indtil videre mange ubekendte, hvoraf nogle dukker op som nikkedukker eller med andre mere eller mindre fordækte funktioner, mens andre blot holder hovedet dybt dukket og håber på de ikke bliver inddraget.

– Noget tyder på, at også Skat var undervejs med en undersøgelse, men som det ofte er kendt herfra, kan store virksomheder som i øvrigt overholder de væsentligste aftaler komme langt med udsættelser. Men informationer fra Skat indikerer ikke desto mindre at der var sager på vej, som ville nødvendiggøre indgående regnskabsmæssige undersøgelser.

– Når alle de mange facetter af sagen sammenholdes, så tegner der sig et billede af en hovedperson, som havde al mulig grund til at føle sig presset fra stadig flere sider (også selvom mange facetter fortsat er helt eller delvis sløret). Der er næppe tvivl om at Stein Bagger på det tidspunkt, hvor han stak halen mellem benene og drønede tværs over kloden fra Dubai til han atter dukkede op på en politistation i downtown Los Angeles, måske ikke havde de store manøvremuligheder tilbage, eller at de under alle omstændigheder var under stadig indskrænkning. Noget tyder på at Asger Jensby var på vej til (i det mindske at ønske at) trække sig ud af foretagendet, men problemet for Stein Bagger var blot at Jensby ville få en så stor kæmpegevinst, at hans salg af sine andele ikke kunne foregå uden at virksomhedens aktiviteter (eller reelt manglende aktiviteter) ville blive åbenbaret … medmindre altså at Stein Bagger overtog Asger Jensbys andel, og det han så var i gang med en plan om med Allan Vestergaard som mellemmand eller hvad?, men her krævedes mere end blot en forfalsket underskrift på en leasingkontrakt, og hvordan rochere, svenskere og andre spillede sammen eller var tiltænkt et sammenspil er noget som efterspillet måske kan afdække mere end blot enkelte takter af.

Find (nogle af) svarene og endnu flere spørgsmål i de mange fortsættelser, som følger dagligt i flere versioner.

Written by go2news

december 13, 2008 at 3:15 pm