\”news from here to everywhere\”

– nyheder om bemærkelsesværdige hændelser fra nær og fjern!

Archive for the ‘Nepal’ Category

Nepal, … peace! please! … Thank You!

with one comment

kort kommentar af Mogens Engelund

Det er lykkedes maoisternes frygtindgydende chairman Prachanda at indgå en yderst omhyggeligt bearbejdet fredsaftale med lederen af den samlede demokratiske parti-alliance, den aldrende Girija Prasad Koirala. Fredsaftalen er stor og omfattende, og såfremt vi kigger tilbage over skulderen og se på det historiske forløb siden den demokratiske revolution i 1990, så er det umiddelbart maoisterne, der har været tungen på vægtskålen for den igangværende nye demokratiske revolution, “Rhododendron-revolution” som nogen kalder den, eller “Jana Andolan II”, som den ofte kaldes i Nepal (hvor “Jana Andolan I” var omvæltningen i 1990.

Kigger vi på aftalens indhold og de under konflikten og fredsprocessen opnåede sociale, humanitære, demokratiske og andre mål, så er det atter maoisterne, der har været den part, der har stået mest fast på de krav, som de allerede opstillede første gang for mere end 10 år siden, og som ingen af datidens politikere ville tage seriøst. Det gælder også den nuværende premierminister Girija Koirala, som absolut IKKE ønskede at give nogen former for indrømmelser til maoisterne, selvom det allerede dengang var klart, at deres krav egentlig ikke var særlig vidtgående. Læs eksempelvis maoisternes forslag eller krav til den nepalesiske regering fra januar 1996.

Det er i det hele taget overmådelig glædeligt at denne fredsaftale kunne indgås. Læs hele fredsaftalen i engelsk oversættelse her: “Nepal Peace Agreement, November 2006“.

Ønsker du flere informationer om Nepal, så kig evt. i min gradvis voksende ordforklaringoversigt eller lille Nepal-leksikon “Nepal fra A-Z“. Det er en ny lille oversigt, der vokser daglig men som skulle rumme mere end 1.000 opslag inden juleaften. Har du ønsker eller forslag, så send mig en mail eller en kommentar.

Reklamer

Written by go2news

november 22, 2006 at 4:25 pm

Lagt i Nepal, Politik, Terror

Konfrontationerne skærpes i Nepal?

leave a comment »

Kommentar af: Mogens Engelund

I Nepal er det blevet stadig mere klart for såvel iagttagere som for de deltagende parter i konflikten, at en militær løsning ikke længere er mulig for hverken maoisterne eller for regeringen. Kong Gyanendra – der bestandig udtaler sin støtte til demokrati med sine læber samtidig med at hans hænder fortager det stik modsatte – mister stadig mere af sin opbakning, selv blandt sine egne. Alligevel åbnede hæren tidligere i dag en væbnet konfrontationskurs, der forekommer at være en skærpelse af den hidtidige linie. Et maoistmøde i Thokarpa i Sindhupalchowk Distrikt umiddelbart øst for Kathmandu-Dalen blev angrebet fra luften. Fire maoister og en civil blev dræbt. Et øjenvidne har rapporteret om hændelsen og hele forløbet, se hele beretningen fra Bhojraj Bhat samt hans gribende billeder i artiklen: "Live From The War Zone. Thokarpa Aerial Attack" fra "United We Blog! for a Democratic Nepal".

Der er selvfølgelig en bagtanke med aktionen, og en hurtig analyse kunne pege på et par bemærkelsesværdigheder. Der er kun få dage til den formentlig omfattende "generalstrejke" (Bandh), som er planlagt til 3.-6. april, og såfremt det skal lykkes kongen at splitte samarbejdet mellem den demokratiske 7-parti-alliance og maoisterne inden da, så kunne det det eksempelvis ske ved at lægge pres på maoisterne og tvinge dem til at optrappe den militære kamp, for derved måske at svække den popularitetsbølge, som maoisterne rider lidt på i øjeblikket. Der er næppe tvivl om at en optrapning af kampene vil kunne øge visse modsætninger inden for maoisterne, men om det vil være tilstrækkeligt til at der sker nogen form for splittelse på et tidspunkt, hvor mange indikatorer peger på at der er en løsning i sigte, mere eller mindre udenom kongen.

Men Kong Gyanendras reaktionsmønster er svært at forudsige – med mindre man udarbejder en analyse, og vælger netop den løsning, der står mest i modsætning til de handlinger, kongen burde foretage for at opnå det demokratiske samfund han siger, han ønsker at genetablere. Lige netop derfor er det stort set umuligt at forudsige andet end at situationen kan kulminere hvad dag det skal være, men også, at en løsning kan være inden for rækkevidde – også uden kongens medvirken, da der efterhånden falder stadig flere af kongens støtter fra.

Disse bemærkninger er blot en kommentar til situationen og ikke en egentlig analyse, den må lige vente til flere af de involverede begynder at flytte nogle af deres "brikker".

Der er mange måder at vurdere situationen på. Læs også en frisk nepalesisk vurdering, jeg lige har modtaget fra Pravin Rajbahak, der kommenterer Indiens rolle i den aktuelle situation i Nepal i lyset af de tragiske bombeaktioner i Benares (Varanasi) den 7. marts. Læs hans artikel: "Lessons from the Benaras Blasts"

kilde: “Info-BLOG’en, en Weblog med mening og indhold”

Written by go2news

marts 30, 2006 at 1:03 am

Nepal: Hvem er i alliance med hvem?

leave a comment »

Kommentar af: Mogens Engelund

Der er krise i Nepal, det er efterhånden ikke noget nyt, og nu blander den amerikanske ambassadør sig i konflikten, hvilket selvfølgelig heller ikke er noget nyt. Han erkender endvidere under et interview, foretaget tilligere i dag, at han faktisk ikke ved ret meget om hverken nepalesisk politik eller om nepalesisk kultur, og det er der jo egentlig heller ikke noget nyt i. Men til gengæld hævder han at godt var klar over, at han satte “brand i gaderne” med sine udtalelser tidligere på måneden, om at den demokratiske 7-parti-alliances aftale med maoisterne ikke var særlig god for Nepal, og at partierne hellere skulle få maoisterne til at nedlægge deres våben.

Endvidere hævdede denne repræsentant for supermagten USA, som ikke ønsker at forhandle med terrorister, at de politiske partier skulle tage en del af ansvaret for at maoisterne fortsatte deres militære kamp, og at de skulle overtale maoisterne til at give op.

Hvem er han dog denne ambassadør Moriarty, der har så mange gode råd om, hvad andre skal gøre, samtidig med at det måske ville have været ret godt, hvis han kunne fortælle sin egen regering, at de måske også skulle forhandle lidt oftere. Ikke fordi jeg tror det ville ændre så meget i hverken USA’s udenrigspolitik eller hjemme i vor egen andegård, hvor jeg ikke tror at det kunne have medvirket synderligt til at vor egen regering kunne have undgået at indvikle sig i et tilsvarende dobbeltmoralsk handlingsmønster (der er simpelthen for mange her, der føler sig uberettiget stemplet som miskendte grimme ællinger, og det reagerer de utroligt angrebslystent på), men vi kunne måske have undgået at blive involveret i den pinlige angrebskrig i Irak.

I Nepal ser USA og ambassadør Moriarty det tydeligvis som deres opgave at skyde en kile ind mellem den demokratiske 7-parti-alliance og maoisterne for at “tvinge” maoisterne til at nedlægge våbnene, hvis de ønsker at tilslutte sig Nepals politiske mainstream. Men det er da utroligt at USA og deres ambassadør ikke kan se, at det faktisk er maoisterne og deres organisering, herunder selvfølgelig deres militære organisering og folkehæren, der sætter dagsordenen i størstedelen af landet. De politiske partier har ingen direkte indflydelse, og Kong Gyanendras regering og den fortsat kongetro hær (specielt hærledelsen) er ikke i stand til at sikre tryghed og stabile forhold nogen steder i Nepal overhovedet.

Så måske burde denne ambassadør Moriarty sikre sig et lidt større kendskab til Nepals historie, kultur og politik før han blander sig med den vægt som en ambassadør for verdens aktuelt eneste reelle supermagt altid har. Måske kan verden så blive sparet for en eller flere krige eller borgerkrige nu såvel som i fremtiden.

Written by go2news

februar 26, 2006 at 8:42 pm

Lagt i Nepal, Politik