\”news from here to everywhere\”

– nyheder om bemærkelsesværdige hændelser fra nær og fjern!

Archive for the ‘Terror’ Category

Thomas Rathsack: “Jæger – i krig med eliten” … på arabisk?

leave a comment »

Først indanker Forsvaret den tidligere jægersoldat Thomas Rathsacks bogudgivelse “Jæger – i krig med eliten” for Fogedretten og kræver bogudgivelsen standset, bl.a. begrundet i påstande om at han offentliggør fortrolige oplysninger og mindsker sikkerheden for de danske og internationale styrker i Afghanistan. Derefter er forsvaret behjælpelig med at oversætte bogen og forsyner bl.a. dagbladet BT med en kopi af oversættelsen, men det må de godt siger Forsvarets egne auditører. – Ja, det er sandelig noget at et retssamfund vi lever i nu om dage!

Kommentar af: Mogens Engelund

I går oplyste vores forsvars- og angrebsminister Søren Gade, at det ikke var et mediestunt når han hævdede at Thomas Rathsacks bog kunne misbruges og dens informationer kunne øge usikkerheden for udstationerede danske og udenlandske enheder i bl.a. Afghanistan. Han støttede sin argumentation på den påstand, at bogen allerede florerede på internettet i en arabisksproget version. Kun godt en time senere kunne dagbladet BT så støtte Søren Gades version af historien i en artikel, der yderligere var suppleret med link til en arabisksproget version af bogen.

Den arabisksprogede versionen af Thomas Rathsacks bog, som lå på BT’s website, var en Word-fil. Og wordfiler har den facilitet, at man ved et højreklik på dem kan checke deres “egenskaber”, og filen på BT’s website viste sig faktisk at hidrøre fra Forsvarskommandoen selv. Derfor var det heller ikke så mærkværdigt at filen forsvandt fra BT’s website i løbet af få timer. Det spørgsmål, som står tilbage er så: “Hvorfra kom den?, … er det Forsvarskommandoen, som lækker nogle af Forsvarets hemmeligheder? … og så endog på arabisk!”

Søren Gade blev selvfølgelig også pissesur og gik til verbalt angreb mod forsvarsledelsen, som han tildelte en skideballe af højeste rang (se artiklen “Gade giver forsvarsledelse en skideballe”. Samtidig må det undre, at Forsvaret, der godt ville have Fogedretten til at standse udgivelsen af Thomas Rathsacks bog, i dette tilfælde ikke kan se noget problem i at Forsvaret nu selv spreder bogen (se artiklen Auditører: Forsvaret må godt sprede bog).

Efter at BT har tænkt tingene nærmere igennem og altså ikke længere ønsker at stå ved deres konspiration med Forsvarskommandoen om at videregive fortrolige informationer herfra, vil jeg meget gerne bidrage med indblik i, hvad det er BT ikke længere ønsker at lægge spalteplads til.

Her er således en oversættelse til arabisk af et afsnit fra Thomas Rathsacks bog, oversat efter samme recept som den lækkede arabisksprogede version fra Forsvarskommandoen.

Udsnit af Rathsacks bog på Googles maskinoversættelse og overført til et Word-dokument på samme måde som i det af Forsvarskommandoen lækkede dokument. De ord, som Googles oversættermaskine ikke kan oversætte indføjes blot i teksten som de forekommer i originalen.

Udsnit af Rathsacks bog efter en Googles maskinoversættelse og overført til et Word-dokument på samme måde som i det af Forsvarskommandoen lækkede dokument. De ord, som Googles oversættermaskine ikke kan oversætte indføjes blot i teksten som de forekommer i originalen.

Ud fra en formodning om at det er et fåtal af jer læsere, som får ret meget ud af ovenstående, så lad mig hjælpe lidt og forklare på dansk. Originalteksten findes efterfølgende i den venstre kolonne, hvorefter jeg har “tilbage-oversat” den arabiske oversættelse, for at give en ide om hvad det egentlig er for en “oversættelse” vores alle sammens forsvars- og angrebsminister Søren Gade pludselig – formentlig i god tro – fortalte de danske medier nu fandtes på nettet og udgjorde en sikkerhedsrisiko. Selvom man selvfølgelig ikke kan vurdere meget ud af denne form for “oversættelse, så er det da i hvert fald klart, at der ikke er mange som gider læse ret mange sætninger af det vrøvl, som den i øvrigt rigtig velskrevne originaltekst er blevet forvansket til.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det Thomas Rathsacks originaltekst til venstre og den genoversatte tekst til højre!

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det Thomas Rathsacks originale tekst til venstre og den genoversatte tekst til højre!

Hvad der står i den arabiske version har jeg ikke vished for, men den må vel på en eller anden måde ligge og lure et sted mellem de to danske versioner, så der er under alle omstændigheder ikke meget at råbe hurra for, og hvis der er afsløringer, er de da godt nok skrevet i et ret uhjælpeligt kodesprog! – Der kan da uvægerligt findes langt mere indgående og nøjagtige informationer om krigsførelsen i Afghanistan, herunder også om operationer og aktiviteter af den karakter, som Thomas Rathsack beskriver, ikke mindst blandt specielt de righoldige udgivelser af engelsksprogede bøger suppleret af endnu mere up-to-date informationer i nettet righoldige forsyninger af artikler, weblogs m.m., skrevet af tidligere og nuværende krigsaktive kombattanter.

Den bevæbning, der er omtalt ovenfor, C8-karabin i CQB-version (Close Quarter Battle), findes der eksempelvis også beskrivelser af på Wikipedia, se artiklerne “Colt Canada C7 rifle” og Close Quarter Battle. Her findes også informationer om bevæbning af danske og internationale hærenheder.

Jeg vil senere vende tilbage med en egentlig anmeldelse af Thomas Rathsacks velskrevne bog.

Reklamer

Written by go2news

september 25, 2009 at 11:04 pm

Nepal, … peace! please! … Thank You!

with one comment

kort kommentar af Mogens Engelund

Det er lykkedes maoisternes frygtindgydende chairman Prachanda at indgå en yderst omhyggeligt bearbejdet fredsaftale med lederen af den samlede demokratiske parti-alliance, den aldrende Girija Prasad Koirala. Fredsaftalen er stor og omfattende, og såfremt vi kigger tilbage over skulderen og se på det historiske forløb siden den demokratiske revolution i 1990, så er det umiddelbart maoisterne, der har været tungen på vægtskålen for den igangværende nye demokratiske revolution, “Rhododendron-revolution” som nogen kalder den, eller “Jana Andolan II”, som den ofte kaldes i Nepal (hvor “Jana Andolan I” var omvæltningen i 1990.

Kigger vi på aftalens indhold og de under konflikten og fredsprocessen opnåede sociale, humanitære, demokratiske og andre mål, så er det atter maoisterne, der har været den part, der har stået mest fast på de krav, som de allerede opstillede første gang for mere end 10 år siden, og som ingen af datidens politikere ville tage seriøst. Det gælder også den nuværende premierminister Girija Koirala, som absolut IKKE ønskede at give nogen former for indrømmelser til maoisterne, selvom det allerede dengang var klart, at deres krav egentlig ikke var særlig vidtgående. Læs eksempelvis maoisternes forslag eller krav til den nepalesiske regering fra januar 1996.

Det er i det hele taget overmådelig glædeligt at denne fredsaftale kunne indgås. Læs hele fredsaftalen i engelsk oversættelse her: “Nepal Peace Agreement, November 2006“.

Ønsker du flere informationer om Nepal, så kig evt. i min gradvis voksende ordforklaringoversigt eller lille Nepal-leksikon “Nepal fra A-Z“. Det er en ny lille oversigt, der vokser daglig men som skulle rumme mere end 1.000 opslag inden juleaften. Har du ønsker eller forslag, så send mig en mail eller en kommentar.

Written by go2news

november 22, 2006 at 4:25 pm

Lagt i Nepal, Politik, Terror

“Bomben” sprang i Nord-Korea

leave a comment »

af Mogens Engelund
15. oktober 2006

Efter utallige advarsler sprang der en bombe iNordkoreas undergrundsverden. “Hvad var det dog, der skete?” var der mange, der spurgte, men gennemgående var indtrykket, at landet på trods af mange advarsler alligevel “…fyrede den af!”

Men … kigger man efterretningerne lidt efter i sømmene, så er historien en lidt anden. Sprængningen gav godt nok store internationale dønninger i atomklassen, men ofrer man i stedet lidt opmærksomhed på de geologiske efterdønninger, såviser det sig ganske tydeligt, at enten har Nordkorea opfundet en aldeles imponerende “mini-atombombe” eller også var det blot en ganske konventionel bombe, der blev affyret under jorden forleden dag (sprængningen var ikke mindre en 60 gange mindre end Hiroshimabomben, som er en af de mindste bomber, der rent teknisk kan fremstilles).

Vi er mange, der ikke mener, at Nordkorea har tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at opfinde en så dyb tallerken som en “mini-atombombe” er. Derfor konkluderer vi ganske kynisk at der blot var tale om en konventionel bombe. Læs mere om bombesprængningen i artiklen: Nord-Korea og “Bomben”

Men hvad kunne formålet så være. Egentlig synes jeg ikke det er så svært at se. Nordkorea er lukket ude fra de internationale samfund. Mange er enige med hinanden i at det er Nordkoreas egen skyld, men det internationale samfund kunne nu godt have gjort ganske meget. Eksempelvis synes jeg godt at USA godt have været så anstændig at have indgået en fredsaftale med Nordkorea efter Korea-krigen, som mange tror blev afsluttet i 1953, men sådan er det ikke i Nordkorea, som rent faktisk har levet i en form for krigsøkonomi lige siden (og det er USA ganske bevidst om). USA må derfor også (sammen med FN og store dele af den resterende del af det internationale samfund) bære en væsentligt ansvar for den fattigdom, som hovedparten af den nordkoreanske befolkning er underlagt.

Når man kender lidt mere til disse forhold, så forekommer det da nærmest mere end sandsynoigt, at Nordkorea blot ønskede at anvende bomben som et middel til at bane vej for en øget international interaktion, øget samarbejde og øget bistand for at bekæmpe den udbredte fattigdom samt international accept og hjælp til at bringe landet ud af den kroniske krigsøkonomi, der i så mange år har resulteret i misudnyttelse af landets økonomiske og menneskelige ressourcer.

Written by go2news

oktober 15, 2006 at 11:24 am

Konfrontationerne skærpes i Nepal?

leave a comment »

Kommentar af: Mogens Engelund

I Nepal er det blevet stadig mere klart for såvel iagttagere som for de deltagende parter i konflikten, at en militær løsning ikke længere er mulig for hverken maoisterne eller for regeringen. Kong Gyanendra – der bestandig udtaler sin støtte til demokrati med sine læber samtidig med at hans hænder fortager det stik modsatte – mister stadig mere af sin opbakning, selv blandt sine egne. Alligevel åbnede hæren tidligere i dag en væbnet konfrontationskurs, der forekommer at være en skærpelse af den hidtidige linie. Et maoistmøde i Thokarpa i Sindhupalchowk Distrikt umiddelbart øst for Kathmandu-Dalen blev angrebet fra luften. Fire maoister og en civil blev dræbt. Et øjenvidne har rapporteret om hændelsen og hele forløbet, se hele beretningen fra Bhojraj Bhat samt hans gribende billeder i artiklen: "Live From The War Zone. Thokarpa Aerial Attack" fra "United We Blog! for a Democratic Nepal".

Der er selvfølgelig en bagtanke med aktionen, og en hurtig analyse kunne pege på et par bemærkelsesværdigheder. Der er kun få dage til den formentlig omfattende "generalstrejke" (Bandh), som er planlagt til 3.-6. april, og såfremt det skal lykkes kongen at splitte samarbejdet mellem den demokratiske 7-parti-alliance og maoisterne inden da, så kunne det det eksempelvis ske ved at lægge pres på maoisterne og tvinge dem til at optrappe den militære kamp, for derved måske at svække den popularitetsbølge, som maoisterne rider lidt på i øjeblikket. Der er næppe tvivl om at en optrapning af kampene vil kunne øge visse modsætninger inden for maoisterne, men om det vil være tilstrækkeligt til at der sker nogen form for splittelse på et tidspunkt, hvor mange indikatorer peger på at der er en løsning i sigte, mere eller mindre udenom kongen.

Men Kong Gyanendras reaktionsmønster er svært at forudsige – med mindre man udarbejder en analyse, og vælger netop den løsning, der står mest i modsætning til de handlinger, kongen burde foretage for at opnå det demokratiske samfund han siger, han ønsker at genetablere. Lige netop derfor er det stort set umuligt at forudsige andet end at situationen kan kulminere hvad dag det skal være, men også, at en løsning kan være inden for rækkevidde – også uden kongens medvirken, da der efterhånden falder stadig flere af kongens støtter fra.

Disse bemærkninger er blot en kommentar til situationen og ikke en egentlig analyse, den må lige vente til flere af de involverede begynder at flytte nogle af deres "brikker".

Der er mange måder at vurdere situationen på. Læs også en frisk nepalesisk vurdering, jeg lige har modtaget fra Pravin Rajbahak, der kommenterer Indiens rolle i den aktuelle situation i Nepal i lyset af de tragiske bombeaktioner i Benares (Varanasi) den 7. marts. Læs hans artikel: "Lessons from the Benaras Blasts"

kilde: “Info-BLOG’en, en Weblog med mening og indhold”

Written by go2news

marts 30, 2006 at 1:03 am