\”news from here to everywhere\”

– nyheder om bemærkelsesværdige hændelser fra nær og fjern!

Stein Bagger & IT Factory – fiktion og virkelighed!

leave a comment »

Grænserne mellem FIKTION og VIRKELIGHED rykkes uafladelig, – og med REALITY-SHOWET om STEIN, ASGER & IT FACTORY er det nærmest som om der rykkes teltpæle ude på virkelighedens overdrev!

Kommentar af: Mogens Engelund

Da Steins virkelighed oversteg IT Factorys oppustede fantasi-millioner, løb han i panik fra kone og barn og fræsede derefter på sin mærkværdige flugt tværs over USA. Midt under sit fravær modtog hans finanschef Jeanette Lorentzen på Steins vegne “Årets Vækstpris 2008” af revisionsfirmaet Ernst & Young med ordene “…I kommer til at lede forgæves, hvis I leder efter vore kunder i Danmark!”. Hermed var året reality-show “Find Stein” skudt igang og jagten på sandheder og ansvarsforflygtende håndvaskere indledt!

Jeg har som en af få skribenter først nu kastet mig over det kæmpeemne, som de to navne Stein Bagger og IT Factory åbner op for. Det er ikke, fordi jeg ikke har fundet emnet interessant, men der har været sagt og skrevet så meget af folk, der vidste så lidt, at det var rigtig nemt at gå rigtig galt i byen, specielt når man tænker på, hvor mange gader og stræder Stein Bagger har været forbi i sin globale færden, hvad enten det har været på sin flugt eller for at finde gennemsteder.

Grunden til at jeg kommer på banen er vel sagten fordi jeg ikke kan lade være, men også fordi jeg synes at der er nogle punkter, som det er væsentligt at hæfte sig ved, – punkter, som det er væsentligt ikke kommer til at danne skole. En af sagens helt centrale punkter har i øvrigt haft en afledt effekt på det danske sprog, nemlig innovatøren Stein Baggers kreative rundrejse til banker, investerings- og  leasingselskaber kombineret med en ihærdig arbejdsindsats, der indimellem inkluderede ophold i hemmelige faktureringslokaler, alt dette har været medvirkende til at fasttømre det nye nudanske ord “leasingkarrusel”, som Dansk Sprognævn netop har medtaget i listen over nye ord i det danske sprog. Selvom ordet utvivlsomt har været anvendt tidligere, så er det først med åbenbaringen af de bagvedliggende økonomisk-konspiratorisk regnskabs-manipulerende leasing-transaktioner i tilknytning til IT Factory at ordet virkelig har fået substans på trods af den reelle hulhed, som der hævdes at ligge i ordet. Til gengæld har hulheden været så omfattende, at Stein Bagger i følge beregninger foretaget af kurator Boris Frederiksen (se dagens udgave af Berlingeren) har kunnet gemme et kæmpebeløb på måske en kvart million af vejen til sig selv.

Her er det så jeg synes, at det hele bliver til at forstå. Han har jo selvfølgelig bare villet sikre sig selv og sin alderdom, samtidig med at han ville sikre sine højtlønnede medarbejdere gode forhold i sin hastigt ekspanderende virksomhed så længe det var muligt.

Han har da selvfølgelig godt vidst at det ikke kunne blive ved, og det mest utrolige er blot at simpel hovedregning burde have kunnet afsløre ham for længst (men simpel hovedregning værdsættes måske ikke længere i det omfang det måske burde).

En omsætning på omkring 900 mio på et år (og IT Factory hævdede endog at være på vej til en omsætning på 1.800 mio. i 2008!) af 139 medarbejdere giver en gennemsnitlig omsætning på 6-7 millioner kr pr. ansat (voksende til det dobbelte i 2008!) , og det er helt vildt. Så højt et gennemsnit er der ingen i denne del af IT-branchen (og kun ganske enkelte specialvirksomheder i det hele taget), som kan opretholde, og slet ikke når man sammenholder væksten i omsætningen med væksten af nye medarbejdere som en vækst over flere år. Specielt er det foruroligende at ingen har interesseret sig for kundekredsen, for udover den begrænsede skare af kunder, så har vi også at gøre med en virksomhed, som hævder at de laver udvikling, og det kommer der jo først penge eller omsætning ud af når man sælger sine produkter. Og IT Factorys produkter var jo slet ikke kendt (og hvis noget er under opsejling inden for IT-branchen, så blinker de små mangegfarvede lamper overalt på kloden, men det gjorde IT Factorys små lamper ikke, kun dem, som der stod advarsel på, men de var tilsyneladende så små, at stort set ingen bemærkede dem).

Der var jo dog en enkelt, som råbte vagt i gevær, men “…hvis jeg tog mig af anonyme henvendelser, så kunne jeg have nok at gøre!” affærdigede bestyrelsesformand Asger Jensby efterfølgende henvendelsen fra maj 2007, angiveligt uden at reagere på anden måde end at give Stein Bagger den pågældende email. Den anonyme henvendelse (som Asger Jensby i øvrigt tidligere har hævdet at kende afsenderen af) gjorde opmærksom på nogle facts, som ellers burde få advarselslamper til at blinke, eksempelvis netop forholdet med den høje omsætning pr. ansat, som på dette tidspunkt var på ca. 3 millioner kr. pr. ansat, hvor gennemsnittet inden for den sammenlignelige del af branchen blot var på 1 million kr eller mindre pr. ansat (og en omsætning på 3-6 gange gennemsnittet er simpelthen ikke muligt!). Og med den voldsomme vækst uden at man uden for IT Factory kunne finde kunder til den angiveligt så stærkt stigende omsætning tændte yderligere lamper (blot ikke hos Jensby). Da den hemmelige ansender af anvarselsmailen, Bo Svensson, gav sig til kende blev der lagt yderligere ved til bålet. Nettet forekommer nu også at stramme sig om andre, som havde mindst det samme kendskab til firmaet som Bo Svensson (der kun kendte tilstanden set udefra), ikke mindst for ansatte i ledende stillinger hos IT Factory.

Blandt de enkeltpersoner, som fattede mistanke til at et eller andet var galt, men som ikke kunne fremlægge håndfaste bevise var Dorte Toft, der i sin blog “BIZZEN – IT & Business” fra Berlingske.dk gang på gang udfordrede IT Factory og Stein Bagger i et omfang, der trods alt irriterede specielt Stein Bagger så meget at han truede Berlingske med et sagsanlæg.

For at vende tilbage til IT-Factory og Stein Baggers business-cirkus, så er det mit simple guesstimate (avanceret ord for et “kvalificeret gæt”) er, at leasingkarrusellen fra foregående år fortsatte i stadig større omdrejninger. Begrænsningen lå blot i at hele cirkusset blot  fortsatte med den begrænsede kundekreds af gynger og karruselheste evt. suppleret af ganske enkelte nye, kombineret med den helt afgørende faktor, at beløbene blot gradvis blev større og større i takt med at karrussellen kørte med stadig større omdrejninger. Det var derfor blot et spørgsmål om tid, før en bank eller revisionsvirksomhed krævede større indsigt i kontrakternes indhold eller eventuelt krævede at konstatere, at de omhandlede effekter reelt eksisterede.

Men der er jo efterhånden inddraget rigtig mange andre personer i den mangearmede leasingkarrusel, hvis lange arme strækker sig jorden rundt til eksempelvis den lille ø Niue ude i Stillehavet. Der ligger formentlig andre ting gemt her på Niue, som først blev interessant som økonomisk størrelse efter internettets gennembrud i kraft af at Niue har internetdomæne-efternavnet .nu – et faktum som specielt svenskerne har gjort anvendelse af, hvorfor der findes et svensk salgskontor for domænenavne med efternavnet .nu og det er i mindre omfang også kendt og anvendt i Danmark. Stein Baggers svenske bekendskaber har angiveligt også haft ting og sager, som de har haft behov for at skjule, og hvad er så længere væk end Niue, hvor der næppe findes hverken banktilsyn eller revisornævn, eller en emsig presse blandt den lille ø-stats blot 1444 indbyggere, fakta som alt i alt har været medvirkende til at gøre Niue til et mindre finansielt offshoring-paradis.

For det, der er humlen (humle er et af de væsentligste smagsstoffer i det flygtige produkt vi kender som øl, og som uanset holdbarhedsdato forsvinder umiddelbart efter at man har knappet kapslen af flasken) er, at hvordan er der i det hele taget kommet reelle penge og kantanter ud af Stein Baggers leasingcirkus. Ja, det er simpelthen hovedspørgsmålet om hvordan små gynger bliver til fuldautomatiske it-underdrejede karrusel-tingester. For når det ifølge kurator for IT Factory formentlig er et næsten ubegribeligt faktum, at virksomheden i 2008 formentlig blot havde en reel omsætning på 10 millioner ud af den faktisk bogførte omsætning på op mod 900 millioner, så er det da nærmest en adventurefuturistisk legemliggørelse af et guldglinsende fatamorgana, at det herudaf har kunnet lade sig gøre at gemme et anslået beløb på måske en kvart milliard kroner af vejen, når man kun har omsat for 10 millioner. Selv en rekordgevinst i lotto blegner totalt i denne sammenhæng.

Når vi lægger det hele sammen, så er der en lang række faktuelle og supplerende spørgsmål, som trænger sig på:

– Bankernes rolle og ikke mindst revisionsfirmaernes procedurer. Her tænker jeg ikke mindst på det i denne sag så centralt placerede revisionsfirma KPMG, som ikke er et helt tilfældigt revisionsfirma, men som faktisk er et af verdens største inden for sit område. Jeg må da erkende, at selvom de revisionsfirmaer jeg har stiftet bekendskab med ikke i hvert eneste tilfælde checkede alting efter, så var princippet koncentreret om gennem stikprøvekontroller at sikre sig, at regnskabet var korrekt udformet, samt at der ikke var lavet gennemgående og systematiske fejl. Såvidt jeg erindrer blev det ikke altid checket om alle indkøbte former for hardware eller software faktisk fandtes (det ville da også være en ret omfattende opgave), men så snart der var tale om forhold, der ikke var umiddelbart forståelig eller “selvforklarende” blev der foretaget kontrol og eftersyn og eventuelle uhensigtsmæssigheder blev korrigeret. Derfor er KPMGs rolle central og deres løsning af opgaverne forekommer umidelbart utilfredsstillende.

IT Factorys kundeportefølge forekommer uhensigtsmæssig “tynd”, og det synes i bagklogskabens lys meget “sigende” da IT Factorys (ganske højtlønnede) finanschef Jeanette Lorentzen under prisuddelingen i november 2008, hvor hun på Stein Baggers vegne modtager “Årets Vækstpris 2008 – Entrepreneur of the Year 2008” fra Ernst & Young, og takker for prisen samt helt på egne vegne tilføjer bemærkninger om at “…det kan ikke nytte at I leder efter IT Factorys kunder her i landet, for 90% af vores omsætning er international..” (der var reelt ingen danske kunder, der medvirkede tilomsætningen!). Om noget bør netop hun vide, hvad hun taler om, for få dage efter bliver det helt klart, at det angiveligt er hende, som sørger for bogføringen af de fakturaer m.m., som Stein Bagger hævdes egenhændigt producerer på det nærliggende “hemmelige” kontor på Schæffergården i Gentofte, som det efterfølgende har vist sig, at der vist reelt er en del andre som også kender til (uden at det dog betyder, at de nødvendigvis har været inddraget i Stein Baggers karrusel-svimlerier).

– Asger Jensby har brugt megen tid på at vaske hænder offentligt, men ofte har han anvendt flere forskellige vaske, med afvaskningsmiddel af varierende beskaffenhed og effekt. Han har nu også en del at kæmpe for, da hans egen formue er nært forbundet med firmaet JMI-Invest, som – ligesom IT Factory – faktisk heller ikke producerer noget særligt. De investerer bare i nogle andre firmaer (eksempelvis IT Factory og et yderst problematisk medicinalfirma Meabco A/S med blot en enkelt person ansat, som iflg. egne oplysninger, er i gang med de sidste testforsøg af kræftmedicin, der “…sætter nye normer for fremtidig kræftbehandling”, hvilket er totalt i strid med sandheden!).

– Asger Jensby har i flere tilfælde forsøgt at sælge sin andel i IT Factory (så han i virkeligheden nogle af advarselslamperne?), men salgene blev forpurret af Stein Bagger, som i stedet formentlig forsøgte at sætte Asger Jensby uden for indflydelse gennem en hidtil ukendt Allan Vestergaard, hvis kontakt til Asger Jensby og IT Factory satte hele reality-showet i fuldeste omdrejninger.

– Selvom det måske ikke er af den store betydning, så har Asger Jensby hustru Eva Snare fra 2005 til efteråret 2007 været ansat i IT Factory til at varetage “kundeservice” og “kundepleje”. Vi har ikke i offentligheden hørt ret meget hertil, og hendes husbond Asger har slet ikke omtalt den daglige og tætte indsigt i forholdene i IT Factory, som han kunne få ad denne kanal, og derfor ved vi jo selvsagt ikke, om det er informationer herfra, der har været medvirkende til at der er blevet afholdt så få bestyrelsesmøder i det voldsomt ekspanderende IT Factory, hvor Asger Jensby jo trods alt har været bestyrelsesformand siden 2003.

– Forholdene omkring Asger Jensby leder naturligt videre til spørgsmål om direktionens, bestyrelsens, revisorernes og evt. andres ansvarlighed og de dertil knyttede muligheder for at kreditorer kan stille økonomiske krav om kompensation for økonomiske tab i forbindelse med IT Factorys kollaps.

– Hvilken rolle spillede de ansatte i IT Factory, ikke mindst de ansatte i ledende stillinger, som hver for sig havde indsigt til dele af virksomheden og tilsammen havde en gennemgribende indsigt. Uanset om de nogensinde talte sammen om forholdene, så må det da undre, at der – på trods af en næsten usandsynlig høj vækst i omsætningstallene – ikke slap noget ud om, hvad det var man solgte og til hvem for så store beløb, at det kunne give denne vækst. Udviklingsafdelingens leder kunne ikke under et interview i TV give blot en antydning af hvad det var han udviklede og heller ikke hvem, som var aftager af noget i den størrelsesorden, som der ifølge regnskaberne var tale om. Til gengæld ved vi af omtalen i pressen, at lønningerne i IT Factory var blandt branchens allerhøjeste – hvorfor? – Ifølge advokat Boris Frederiksen, der er kurator for IT Factory, er der imidlertid ikke noget, der umiddelbart tyder på at de ansatte har været vidende om eller deltaget i svindlen med leasingkontrakter.

– Derudover er der en masse personer involveret med hver deres rolle, og umiddelbart med relationer til først og fremmest Stein Bagger, det drejer som bl.a. om en Allan Vestergaaard, der tilsyneladende var tiltænkt en rolle til at minimere Allans Jensbys indflydelse, en helt fiktiv Erik Ove Andersen, visse personer inden for rockermiljøet (evt. relateret til endnu et hemmeligt kontor), et par umiddelbart yderst usympatiske svenskere med flere “lig i lasten”, og så er der alle de indtil videre mange ubekendte, hvoraf nogle dukker op som nikkedukker eller med andre mere eller mindre fordækte funktioner, mens andre blot holder hovedet dybt dukket og håber på de ikke bliver inddraget.

– Noget tyder på, at også Skat var undervejs med en undersøgelse, men som det ofte er kendt herfra, kan store virksomheder som i øvrigt overholder de væsentligste aftaler komme langt med udsættelser. Men informationer fra Skat indikerer ikke desto mindre at der var sager på vej, som ville nødvendiggøre indgående regnskabsmæssige undersøgelser.

– Når alle de mange facetter af sagen sammenholdes, så tegner der sig et billede af en hovedperson, som havde al mulig grund til at føle sig presset fra stadig flere sider (også selvom mange facetter fortsat er helt eller delvis sløret). Der er næppe tvivl om at Stein Bagger på det tidspunkt, hvor han stak halen mellem benene og drønede tværs over kloden fra Dubai til han atter dukkede op på en politistation i downtown Los Angeles, måske ikke havde de store manøvremuligheder tilbage, eller at de under alle omstændigheder var under stadig indskrænkning. Noget tyder på at Asger Jensby var på vej til (i det mindske at ønske at) trække sig ud af foretagendet, men problemet for Stein Bagger var blot at Jensby ville få en så stor kæmpegevinst, at hans salg af sine andele ikke kunne foregå uden at virksomhedens aktiviteter (eller reelt manglende aktiviteter) ville blive åbenbaret … medmindre altså at Stein Bagger overtog Asger Jensbys andel, og det han så var i gang med en plan om med Allan Vestergaard som mellemmand eller hvad?, men her krævedes mere end blot en forfalsket underskrift på en leasingkontrakt, og hvordan rochere, svenskere og andre spillede sammen eller var tiltænkt et sammenspil er noget som efterspillet måske kan afdække mere end blot enkelte takter af.

Find (nogle af) svarene og endnu flere spørgsmål i de mange fortsættelser, som følger dagligt i flere versioner.

Reklamer

Written by go2news

december 13, 2008 at 3:15 pm

Nepal, … peace! please! … Thank You!

with one comment

kort kommentar af Mogens Engelund

Det er lykkedes maoisternes frygtindgydende chairman Prachanda at indgå en yderst omhyggeligt bearbejdet fredsaftale med lederen af den samlede demokratiske parti-alliance, den aldrende Girija Prasad Koirala. Fredsaftalen er stor og omfattende, og såfremt vi kigger tilbage over skulderen og se på det historiske forløb siden den demokratiske revolution i 1990, så er det umiddelbart maoisterne, der har været tungen på vægtskålen for den igangværende nye demokratiske revolution, “Rhododendron-revolution” som nogen kalder den, eller “Jana Andolan II”, som den ofte kaldes i Nepal (hvor “Jana Andolan I” var omvæltningen i 1990.

Kigger vi på aftalens indhold og de under konflikten og fredsprocessen opnåede sociale, humanitære, demokratiske og andre mål, så er det atter maoisterne, der har været den part, der har stået mest fast på de krav, som de allerede opstillede første gang for mere end 10 år siden, og som ingen af datidens politikere ville tage seriøst. Det gælder også den nuværende premierminister Girija Koirala, som absolut IKKE ønskede at give nogen former for indrømmelser til maoisterne, selvom det allerede dengang var klart, at deres krav egentlig ikke var særlig vidtgående. Læs eksempelvis maoisternes forslag eller krav til den nepalesiske regering fra januar 1996.

Det er i det hele taget overmådelig glædeligt at denne fredsaftale kunne indgås. Læs hele fredsaftalen i engelsk oversættelse her: “Nepal Peace Agreement, November 2006“.

Ønsker du flere informationer om Nepal, så kig evt. i min gradvis voksende ordforklaringoversigt eller lille Nepal-leksikon “Nepal fra A-Z“. Det er en ny lille oversigt, der vokser daglig men som skulle rumme mere end 1.000 opslag inden juleaften. Har du ønsker eller forslag, så send mig en mail eller en kommentar.

Written by go2news

november 22, 2006 at 4:25 pm

Lagt i Nepal, Politik, Terror

“Bomben” sprang i Nord-Korea

leave a comment »

af Mogens Engelund
15. oktober 2006

Efter utallige advarsler sprang der en bombe iNordkoreas undergrundsverden. “Hvad var det dog, der skete?” var der mange, der spurgte, men gennemgående var indtrykket, at landet på trods af mange advarsler alligevel “…fyrede den af!”

Men … kigger man efterretningerne lidt efter i sømmene, så er historien en lidt anden. Sprængningen gav godt nok store internationale dønninger i atomklassen, men ofrer man i stedet lidt opmærksomhed på de geologiske efterdønninger, såviser det sig ganske tydeligt, at enten har Nordkorea opfundet en aldeles imponerende “mini-atombombe” eller også var det blot en ganske konventionel bombe, der blev affyret under jorden forleden dag (sprængningen var ikke mindre en 60 gange mindre end Hiroshimabomben, som er en af de mindste bomber, der rent teknisk kan fremstilles).

Vi er mange, der ikke mener, at Nordkorea har tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at opfinde en så dyb tallerken som en “mini-atombombe” er. Derfor konkluderer vi ganske kynisk at der blot var tale om en konventionel bombe. Læs mere om bombesprængningen i artiklen: Nord-Korea og “Bomben”

Men hvad kunne formålet så være. Egentlig synes jeg ikke det er så svært at se. Nordkorea er lukket ude fra de internationale samfund. Mange er enige med hinanden i at det er Nordkoreas egen skyld, men det internationale samfund kunne nu godt have gjort ganske meget. Eksempelvis synes jeg godt at USA godt have været så anstændig at have indgået en fredsaftale med Nordkorea efter Korea-krigen, som mange tror blev afsluttet i 1953, men sådan er det ikke i Nordkorea, som rent faktisk har levet i en form for krigsøkonomi lige siden (og det er USA ganske bevidst om). USA må derfor også (sammen med FN og store dele af den resterende del af det internationale samfund) bære en væsentligt ansvar for den fattigdom, som hovedparten af den nordkoreanske befolkning er underlagt.

Når man kender lidt mere til disse forhold, så forekommer det da nærmest mere end sandsynoigt, at Nordkorea blot ønskede at anvende bomben som et middel til at bane vej for en øget international interaktion, øget samarbejde og øget bistand for at bekæmpe den udbredte fattigdom samt international accept og hjælp til at bringe landet ud af den kroniske krigsøkonomi, der i så mange år har resulteret i misudnyttelse af landets økonomiske og menneskelige ressourcer.

Written by go2news

oktober 15, 2006 at 11:24 am

3.030 km på mindre end 3 liter benzin! – med 73 km i timen!

leave a comment »

Essay af: Mogens Engelund

Det er i dag 3 år siden at et lille modelfly landede på Irlands vestkyst. Det er der måske ikke noget særligt bemærkelsesværdigt ved, men det bemærkelsesværdige ved dette fly var, at det var startet fra New Foundland i Nordamerika knap 39 timer tidligere!

Nu er der måske nogen, der vil hævde, at det vel egentlig ikke er noget særligt, men hvis jeg nu oplyser, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at der er tale om et modelfly, deriblandt at flyet ikke må veje mere end 5 kilo, inklusive brændstof og at dets fremdrift skal sikres af en forbrændingsmotor på højest 10 cm³, – synes du så ikke, at det faktisk er ganske bemærkelsesværdigt.

Flyet med navnet “The Spirit of Butts Farm” (der også gik under betegnelsen “TAM-5″ = Trans-Atlantic Model Number 5) blev det første radio-styrede modelfly, der krydser Atlanterhavet. Flyet fløj fra Cape Spear nær St. John’s på Newfoundland til Mannin Beach nær Clifden på Irlands vestkyst. Det er en strækning på 3.030 km, som det tog det lille fly ialt 38 timer og 52 minutter at flyve. Det giver en gennemsnitshastighed på ca. 78 km/t.

“TAM-5″ er 180 cm lang, med et vingefang på 183 cm og forsynet med en propel med en diameter på 43 cm propel. Flyet er konstrueret af et team anført af den 77-årige pensionerede ingeniør og modelfly-veteran Maynard Hill (der er stort set blind og næsten døv). Han tunede det lille fly’s motor op til at kunne flyve de 3.030 km på mindre end 3 liter benzin, som i øvrigt udgjorde 47% af flyets totale vægt. Hans simple recept på, hvordan man gør er: “Man tager sådan en lille motor, der kan flyve omkring 10 minutter på en slat benzin, og tuner den op så den kan flyve 6 timer på den samme mængde benzin!” – Ja – det lyder jo simpelt!

Beregningerne viste sig i øvrigt så nøjagtige, at der ved ankomsten blot var 1,8 ounce (ca. 52 ml.) brændstof tilbage, og det var faktisk mere end beregnet, da flyet ifølge beregningerne kun havde tilstrækkeligt med brændstof til 38 timer flyvning. Men en ting er teori, og noget andet er virkeligheden. Teamet havde håbet på lidt mere vestenvind, end tilfældet blev, men til gengæld viste flyet sig altså endnu mere brændstofbesparende en forudsat.

På turen over Atlanten sikrede en autopilot at kurs og højde blev holdt. Det tog en af teamets specialister omkring 5 år at udvikle en lille GPS-styret autopilot der var tilstrækkelig lille, men alligevel i stand til at holde flyet vandret og navigere det sikkert over Atlanterhavet til bestemmelsesstedet på Irlands vestkyst.

Undervejs holdt flyets radiosender teamet orienteret om hvordan det gik, og med informationer på web-siten blev resten af verden holdt orienteret, og ikke mindst det irske team, der stod klar til at modtage “TAM-5″, når det forhåbentlig ankom. Teamet mistede i øvrigt radiokontakten med flyet adskillige timer før dets planlagte ankomst til Irland, men umiddelbart før de ville erklære flyet for crashed i Atlanterhavet, så meldte det sig igen, og den sidste times tid gik med nervøse bevægelser, der skulle forsøge at kompensere for den brændstofmangel, som man formodede ville resultere i at flyet ikke ville nå frem til Mannin Beach.

Det hele lykkedes, og flyet landede så perfekt, at end ikke propellen blev beskadiget.

Vil du vide mere og, så læs videre på web-siten for “TAM-5″, hvor der også er billeder fra turen.

Vil du vide mere om, hvad der i øvrigt ellers er sket på den 11. august, så kig her! – eller hvis du vil se noget fra andre datoer, så tryk her!

Written by go2news

august 11, 2006 at 10:07 am

Det var Landis! – …forøgede sit raseri med lidt mandligt kønshormon!

leave a comment »

“JEG SKAL VISE JER, AT JEG ER EN RIGTIG MAND!”

Kommentar af: Mogens Engelund

Det var ikke den helt store overraskelse, da det for kort tid siden kom frem, at den deltager fra Tour de France, der er blevet testet positiv, er Tourens vinder, amerikaneren Floyd Landis.

Det var Floyd Landis’ cykelhold, Phonak Cycling Team, der for kort tid siden offentliggjorde, at de i går blev underrettet af UCI (Den Internationale Cykelunion) om tilstedeværelsen af et usædvanligt højt indhold af testosteron/epitestosteron (mandligt kønshormon) i en test af Floyd Landis efter hans sejr på 17. etape af Tour de France.

Phonak oplyser desuden, at Floyd Landis har bedt om at UCI foretager en B prøve, for at få endelig afgjort om han er skyldig eller uskyldig som han selv hævder.

Indtil resultatet af B-prøven foreligger, ønsker hverken Phonak eller Floyd Landis at udtale sig yderligere kommentarer, og – som det er kutyme inden for cykelsporten – kan Flyod Landis ikke deltage i cykelløb så længe han er under direkte dopingmistanke, hvilket forklarer, hvorfor han ikke er i Silkeborg i dag for at køre gadeløb, som det ellers var planlagt.

Såfremt du vil læse mere kan du prøve at checke ind på Phonak Cycling Team‘s website (den er lidt overbelastet pt, men det går nok snart over). Du kan også prøve Floyd Landis‘ egen website, men den er absolut også en anelse overbelastet lige i øjeblikket.

Mens du venter kan du læse det indlæg jeg skrev for snart 3 timer siden om hele doping-problematikken og om Floyd Landis’ mulige involvering Landis forsvundet! – Dopet? – se nedenfor eller brug linket her.

Tourens egen officielle website har ingen kommentarer endnu, – overskriften “Landis: A Leader For A New Generation” pryder fortsat forsiden. Det er også helt fint, for Floyd er fortsat uskyldig indtil andet er bevist, og det fjerner ikke de fantastiske timer jeg oplevede foran skærmen den dag, hvor Floyd også satte rekord i anvendelse af nedkølende væsker.

Written by go2news

juli 27, 2006 at 4:40 pm

Landis forsvundet! – Dopet?

leave a comment »

TOUR DE FRANCE 2006 BURDE VÆRE SLUT! – MEN ER DET NU OGSÅ TILFÆLDET? 

Kommentar af: Mogens Engelund

Efter allerede på indeværende tidspunkt af dagen at have indtaget så meget kaffe, at jeg tidligere ville være dumpet for dopingkontrollen, har jeg valgt ikke at sætte mig op på cyklen resten af dagen, og jeg vil heller ikke hverken løbe, springe eller rende og hoppe!
Dagens rygter fra Tour de France drejer sig ikke blot om at den rytter, der har afleveret en positiv-testet A-prøve (og hvor B-prøven er ved at blive testet) måske er ingen ringere end Tourens vinder Floyd Landis, men samtidig er det også rimeligt sandsynliggjort, at det formentlig var en forkert beslutning at udelukke Vinokourov en af Tourens favoritter og hans Astana-hold. De fem mistænkte ryttere fra Astana er efter alt at dømme uskyldige.

Da Phonaks sportsleder fandt Floyd Landis oppe meget tidligt hin mindeværdige dag den 20. juli før starten på Tourens 17. etape, er der efterhånden noget der tyder på, at det ikke blot var cappuchino han styrkede sig på, inden han skulle “kastes for løverne”. Vi kender det da vist på en eller anden måde alle sammen. Men hvad det så end er, han begav sig af med, så var der måske nogle “sikkerhedsmæssige foranstaltninger” (dvs. sløringsmæssige el.a.), som der ikke var tid til.

Og hvem ved, det er måske slet ikke Landis, der er tale om. Det eneste vi med sikkerhed ved, er at der er tale om en positiv prøve fra en af rytterne, samt at Landis efterfølgende ikke er dukket op til et løb i Holland i går og heller ikke var med det planlagte fly til Danmark, så vi må formode, at han heller ikke stiller op i Silkeborg i aften.
Men det, der for alvor kan sætte gang i spekulationerne og rygtedannelserne er Ekstra Bladets citat fra den irske præsident for Den Internationale Cykelunion, der til spørgsmålet om det var Landis, der er den nye mistænkte, angiveligt svarede: “Det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige, at jeg er utrolig vred over denne sag. Det er hele cykelsportens troværdighed, der er på spil nu!” 

Men det er da godt nok en udtalelse, der kan få rygterne i gang! – Og på trods af den store respekt, der hersker omkring Floyd Landis, så er der næppe nogen tvivl om, at arrangørerne i år gerne havde set en ikke-amerikaner vinde Touren. Men såfremt der er noget at kritisere Landis for, så er det sidste ord om Lance Amstrong næppe sagt heller. Forsvundne og måske positive dopingprøver og Lance’s raslen med hurtige advokater så snart nogen blot antydede noget, kombineret med at Lance’s lange række af vinderhold i Touren i vid udstrækning var identiske med – eller udøvede meget stærk kontrol over – USAs Cykelunion, der hele vejen igennem, har støttet Lance Armstrong i hans totale afvisning (på en nærmest slørende måde) af alle dopinganklager.

Det er selvfølgelig de samme systematiske påstande – og indimellem rigtig sorte løgne – som også de øvrige ryttere er fremkommet med. Men der er den forskel, at der internt i Europa har været et større pres på at få ryddet op i de snørklede kroge, hvor dopingspøgelserne huserer. Det må i denne sammenhæng konstateres, at der ikke har hersket helt den samme selvkritik blandt store dele af USAs sportsverden, hvor det indimellem har forekommet som om nye metoder har kunnet prøves af og udnyttes inden de kom på listen over ikke-tilladte metoder (som ofte hang sammen med, at mange af dem først blev officielt forbudt på det tidspunkt, hvor de kunne afsløres).

Med den stadigt stigende konstaterede udbredelse af doping er der nu et større internationalt pres på at også tidligere konstaterede positive prøver nu kan tages op til fornyet vurdering. Dvs. at prøver, som eksempelvis blev afleveret i 1999, men som man dengang ikke med sikkerhed kunne konstatere som eksempelvis EPO-positive, derfor ikke blev vurderet som sådanne. Bloddoping med eget blod kunne heller ikke konstateres med sikkerhed. Kun indirekte prøver, baseret på hæmokrit-værdier (koncentrationen af røde blodlegemer i blodet) blev anvendt, og de gav ofte blot atleten en kortvarig karantæne (typisk 14 dage) på trods af at det rent faktisk indikerede, at der eksisterede en eller anden form for misbrug, eller at der måske foregik en mere systematisk præstationsfremmende behandling.

Så, jeg mener faktisk ikke, at selv om Floyd Landis skulle være den, der er blevet testet positiv, så er cykelsporten nede for fuld tælling! – Men der kunne være grund til at overveje fremtiden for den kategori af udholdenhedssport, som de store etapeløb rent faktisk har udviklet sig til. Ja – som de vel sagtens stort set altid har været.

Idag er det sådan, at samtlige deltagende ryttere bedyrer, at de intet ulovligt har foretaget sig, samtidig med at flere navne faldt fra allerede inden Touren startede. Går vi tilbage i Tourens historie var hemmelighederne langt fra så skjulte. Blandt de helt store som Eddy Merckx og Jacques Anquetil, er situationen at de rent faktisk ikke lagt skjul på, at det ikke var muligt at gennemføre eksempelvis Tour de France med en topplacering uden en eller anden form for præstationsfremmende tilskud.

Dopingens og andre præstationsfremmende teknologier er under voldsom udvikling som en integreret del af det generelt “præstationskrævende” samfund vi i øvrigt lever i, og hvor stadig yngre dele af befolkningen i stadig større dele af det vi mærkværdigvis betegner som “den udviklede” del af verden påvirkes i uhensigtsmæssigt stort omfang af stress-symptomer i en stadig mere omsiggribende proces.
I realiteten er det det samme stress-syndrom, som vi overfører til alle vore atleter, som vi bestandig skal sætte rekorder og berede os nye gloværdige højdepunkter. Idræt i form af konkurrencesport afspejler det omkringliggende samfund, og så længe vi accepterer det, vil modstandere se doping-mistænkelige resultater hos såvel Lance Amstrong, Bjarne Riis, Floyd Landis, Eddy Merckx samt hos andre topidrætsfolk i diverse sportsgrene, mens deres tilhængere vil forsvare dem – i det mindste indtil en vis grænse overskrides!

Hvornår grænsen er nået, og hvad der derefter vil ske, ja den proces er vi simpelthen selv deltager i, enten som aktiv deltager på et eller andet niveau, som kommentator, formidler eller som mere eller mindre medlevende iagttager, der ikke blot kræver det (næsten) umulige af atleterne, men som også kræver en evig strøm af nyheder eller “nyheder” fra medierne, og rigtig mange af os er meget hurtige til at kaste os over de formastelige der “skejer udenfor” (dvs. bliver opdaget)!.

Vi bliver nødt til at atter at lære den ægte begejstring at kende, den skønne følelse når nogen lykkes med et forsøg på at nå det umulige, men også at føle glæden over at opleve at nogen tør gøre forsøget på at nå det uopnåelige. Hvis vi kun værdsætter det første, bliver nederlaget så meget desto større (og der er nu engang kun én sejrherre, mens der er rigtig mange tabere – og uden alle disse mange tabere vil der faktisk ikke være nogen sejrherre).
Men blot fordi man ikke vinder, behøver man ikke nødvendigvis at være en “taber”, det er der lidt for ofte mange, der glemmer, og presset fra omgivelserne er med til yderligere at presse atleten ud i en stresset situation.
Måske er det sådanne forhold, der er med til at fremme anvendelsen af præstationsfremmende midler. Taberne skal “gøres” til vindere, og hjælperne bliver i disse sammenhænge måske mere “aktive” (med at fremskaffe hjælpemidler) end den aktive atlet selv har mulighed for at være. Der er ikke tid til at vente på at resultaterne kommer ad naturlig vej.

Tid er penge – og det gælder absolut også inden for sportens verden. Med penge kan kan også købe sig til præstationsfremmende foranstaltninger. Nogle af disse er lovlige, mens andre er ulovlige.
Men selv de lovlige kan ofte kræve så store økonomiske ressourcer og samtidig være så langtidsbaserede, at atleterne (ofte unge og stræbsomme, men uerfarne) og deres hjælpere og rådgivere (som er de reelle bagmænd) tyer til hurtige og formentlig også billigere metoder! Atleterne bliver ofrene, mens bagmændene ofte slipper relativt lempeligt, og i mange tilfælde har kunne fortsætte deres aktiviteter med andre mere eller mindre uskyldige ofre.

Vi må gøre op med vor opfattelse af sporten som uskyldsren og som uskyldig og ædel kappestrid, – det er en myte, som aldrig har været andet end en myte!
Vi må også gøre op med de virkeligheder, der knytter sig til at kunne købe sejre med penge
Vi kan måske afskaffe doping, men kan vi også afskaffe al anden snyd inden for sportsverdenen. Italienske fodboldklubber er blevet taget med bukserne ned for bestikkelse af dommere, men det er da kun den del af isbjerget der stikker over vandet.
Asiatiske spil-syndikater er blevet afsløret i at “fixe” fodboldkampe med langt større udbytte end i Italien uden at det har været muligt at gribe ind.

Afskaf doping, snyd og bedrag på alle niveauer!
…men lad ikke atleterne betale prisen for bagmændenes sorte aktiviteter!
…og fjern alle mulighederne for at score milliongevinster på urent trav i sportens verden!

Written by go2news

juli 27, 2006 at 1:50 pm

Stan, en af de værste og mest dødelige storme du aldrig har hørt om!

leave a comment »

GUATEMALA – ORKANEN STAN GI’R STADIG PROBLEMER!

Kommentar af Mogens Engelund

Orkanen Stan giver fortsat store problemer, selv nu næsten ni måneder efter sin hærgen. Store mudderskred fyldte floder, veje, byer og huse. Frugtbar landbrugsjord blev flået af markerne og aflejret uhensigtsmæssigt. Mange floders afvandingskapacitet blev påvirket, så vandet fortsat ophobes og ikke kan løbe væk og mudderskredene forsætter. Dette kunne konstateres, da denne sæsons regntid satte ind med voldsom nedbør fra første halvdel af juni, og med konsekvenser, der var langt større end normalt..


Værst gik det ud over den lille maya-by Panabaj, hvor muddermasserne begravede stort set hele byen under et op til 5 meter dybt lag mudder

Mens vi stønner her i varmen og glæder os over nogle af de positive effekter af de mulige klimaforandringer, så er det lidt foruroligende, at vor glæde faktisk også er tilsat ukendte faktorer, der godt kan resultere i en vis uro, frygt og usikkerhed.

Den nedbør og det vand, der er en forudsætning for at vore planter i haver og på marker kan optage næring og vokse sig store, sunde og stuttende af ernærings- og sundhedsmæssige rigdomme, ja – det vand lader vente på sig nogen steder, mens det andre steder kommer som koncentrerede, bølger af nedbør af varierende mængder, som mange steder resulterer i en række uhensigtsmæssige konsekvenser.

En af konsekvenserne er en stærkere intensitet i de storme, der konstant udfolder sig ved varierende styrke og hvis hærgen det er svært at forudsige for slet ikke at tale om at gardere sig mod.

Orkanen Katrina og specielt oversvømmelserne af New Orleans er der formentlig ingen, der har glemt. Derimod er der formodentlig ikke mange, der hverken har hørt om eller husker noget om orkanen Stan, der udfoldene sig i centralamerika i de første dage af oktober 2005.

Orkanen Stan var ikke af samme styrke som Katrina, men den endte med på en eller anden måde at koncentrere en række nedbørsområder, så de områder der blev ramt blev udsat for ikke blot store mængder nedbør, som efterfølgende resulterede i en række yderst katastrofale jord- og mudderskred, hvoraf det værste formentlig udslettede en hel by med mere end 1.000 indbyggere.

Katrina udspillede sin hovedrolle i USA, hvor den på den værst tænkelige måde udstillede de lokale myndigheders afmagt og den amerikanske regerings negligering af sikkerheden i området. Både det forhold, at det foregik i USA og at kritikken blev så voldsom, var med til at opretholde vor medierelaterede omverdensforståelse centreret om Katrina i så stort et omfang som tilfældet var. Orkanen Stan udspillede først og fremmest sine konsekvenser i det langt mindre centralamerikanske land Guatemala (knap 2½ gange så stort som Danmark med omkring 12 mio. indb, med stor ulighed og udbredt fattigdom, og næsten 40% af befolkningen lever for mindre end 2 US$ om dagen!).

Jeg er blevet opmærksom på disse problemer, fordi et par af mine venner – Ib og Hilda – i øjeblikket befinder sig i Guatemala, hvorfra deres første iagttagelser var af bemærkelsesværdig bedrøvelig karakter. De ændrede umiddelbart efter ankomsten rejseplaner, og i stedet for at tage til kystområderne ved Stillehavet drog de op i højereliggende områder, da konsekvenserne efter orkanens Stans hærgen fortsat præger store dele af samfundslivet, kombineret med langt voldsommere konsekvenser end normalt af 10 dages heftig regn i første halvdel af juni.

Wikipedia har en oversigt over orkaner og voldsomme storme fra Atlanterhavet i orkansæsonen 2005. Læs evt. også den større engelske version.

På Wikipedia findes også en gennemgang af orkanen Stan, den opståen, udvikling og de konsekvenser den medførte under sin hærgen i Centralamerika.

Stort set hele maya-landsbyen Panabaj blev begravet under meterhøje mudderskred, der flød gennem byen i nattetimerne, og formentlig kostede mere end 500 mennesker livet alene i Panabaj. Det faktiske tal er fortsat ukendt, men uofficielt frygtes antallet alene i Panabaj at være så højt som 1.400. De mange mudderskred forhindrede samtidig næsten enhver trafik og dermed også en væsentlig del af i området, så befolkningen var fanget i en en klemme de ikke kunne undslippe, før de i de efterfølgende dage blev undsat af beboere fra nabolandsbyer, der kom sejlende hertil over Atitlan-søen.

Se bl.a. beretningen Guatemala: 1.400 dead” fra Rob Mercatante’s weblog “elcanche Journal – words & images from Guatemala.


…mudderstrømme gennem Panajachel nær Atitlan-søen. Læs mere i artiklen “Guatemala: Government Declares National Emergency”
© courtesy  Rainiero & indymedia.org

På Guatemala Solidarity Network Blog har Patrick lagt en 13 minutters video af hændelsesforløbet i den lille by Panajachel nær Atitlan-søen, da Stan ramte regionen. Videoen, der er optaget over flere dage viser bl.a. mudderflodens opsvulmen og voldsomhed og hvordan en bro undermineres og forsvinder i vand og mudder, hvordan marker, byernes huse, samt gader og vejene er fyldt med aflejret sten og mudder. – Se video: “The Full Force of Stan is Still Being Felt”

Læs her en helt aktuel Reuters-rapport fra Panabaj (fra 23. juni 2006) “Central America Faces More Tragedy from New Rains“, hvori det også nævnes, at 3.000 familier fortsat bor i midlertidig sammenflikkede huse af tilfældigt tilgængelige materialer. Se i øvrigt denne serie billeder “Mudslides in Guatemala“, hvor specielt luftbillederne viser, hvor sårbart området er.

I Guatemala er frygten og usikkerheden voldsom. Såning og udplantning af denne sæsons afgrøder burde være i fuld gang nu og arbejdet burde være på det højeste. Men sådan er det bare ikke nødvendigvis.


…broer blev revet med af strømme af mudder, og huse blev ødelagt eller begravet

De utallige jord- og mudderskred, der ødelagde den sidste høstsæson, og formentlig ødelagde mere end halvdelen af afgrøderne, har ydermere ødelagt store arealer med frugtbar landbrugsjord, og der har på ingen måde været tid til at reetablere alle ødelagte arealer og atter gøre dem anvendelige for bønderne på den korte tid, der er gået siden katastrofen. Mangelsituationer, sult og generel behandling af de traumer, som en sådan oplevelse indebærer for de direkte involverede gør det vanskeligt at gennemføre en generel genopbygning i et så højt tempo, som det kunne være ønskeligt.

Størstedelen af lavlandet ud mod Stillehavet samt områderne omkring Atitlan-søen blev berørt af katastrofen, og det anslås, at omkring 3½ million mennesker i Guatemala blev berørt. Deraf blev mere end ½ million påvirket i et omfang, der gjorde det nødvendigt at oprette omgående nødhjælpsfaciliteter da alle fødevaressourcer var totalt destrueret i mange regioner og lokalområder.

Der er tilført store mængder af fødevarebistand fra en lang række nødhjælpsorganisationer, men selv nok så store mængder af fødevarer bringer ikke de ødelagte marker tilbage.


…oversigt over de zoner, der blev berørt af orkanen Stan’s hærgen

Udviklingsarbejdere vurderer, at konsekvenserne har påvirket, undermineret og ødelagt mange af de initiativer, der er blevet gennemført i de sidste 15 år. Og dertil kommer, at det ikke blot er enkelte isolerede lokalområder, der er blevet påvirket. Det er faktisk op mod en trediedel af landet, der blev påvirket.

I artiklen Graham Craft on the Central American Flooding interviewer Zach Dundas udviklings- og nødhjælpsarbejderen Graham Craft fra organisationen MercyCorps under nødhjælpsarbejdet umiddelbart efter orkanens hærgen, og Graham Craft’s der tegner et dystert billede af de udviklingsperspektiver, der tegnede sig i kølvandet på orkanen Stans hærgen.

I de områder, der blev ramt af Stan, blev store langbrugsarealer ødelagt og fødevare-reserverne blev generelt opbrugt langt hurtigere end normalt. Det anslås, at for disse områder som helhed udgjorde tabet af afgrøder mere end 50% og i nogle tilfælde 100%. Situationen påvirkede selvsagt stort set alle familier i disse regioner, og selvom det ikke påvirkede hele den nationale økonomi i et så voldsomt omfang, som det gjorde sig gældende for de enkelte økonomier på familieniveau, så vil mange af konsekvenserne derimod påvirke den nationale økonomi og samfundsstrukturen i en årrække, ligesom de nødvendige ressourcer til genopbygning også skal tilvejebringes.

Blandt de miljømæssige konsekvenser af længerevarende karakter, påpeger eksperter inden for jordbrug, geologi og miljøgeografi, at de store mudderstrømme ikke blot har ødelagt marker og beboede områder, men derudover har de påvirket floderne og deres løb på en måde, som helt givet vil påvirke vandløbene og deres form struktur og kapacitet.

Mange små og store vandløb vil ændre deres løb, og mange markskel og hele marker har ændret karakter. Muldlaget er forsvundet. Aflejringer spærrer mange steder for flodernes løb, og der vil givetvis mange steder opstå oversvømmelser i regntiden på lokaliteter, der ikke tidligere har været påvirket heraf.

Netop den regn, som mine venner ankom midt i, udgør et eksempel på, hvorledes situationen i Guatemala hurtigt kan forværres, se bl.a. artiklen Guatemala Rains Take Roads and Houses” (fra Prensa Latina, Latin American News Agency, 16. juni 2006), der kort sammenfatter nogle af konsekvenserne af 10 dages regn i den første halvdel af juni.

Lederen af Guatemalas nationale katastrofe-kommission advarer ydermere mod flere naturkatastrofer, der kan have lige så omfattende konsekvenser som orkanen Stan, – se artiklen Guatemala on Verge of Stan Damage” (fra Prensa Latina, Latin American News Agency, 17. juni 2006), hvori han sammenfatter risikomomentet således, “…25.000 mennesker bor i høj-risiko områder, deraf 3-6.000 i områder med risiko for mudderskred, og næsten 400.000 bor i områder med risiko for oversvømmelser”.

Den amerikanske nødhjælspsorganisation Mesoamerican Food Security Early Warning System tilknyttet USAID har vurderet fødevaresituationen i Guatemala som den så ud i midten af maj 2006, baseret på de informationer, der blev gjort tilgængelige under 18th Central American Climate Outlook Forum, der blev afholdt i Belize 18.-21. april 2006 – se artiklen Hurricane Stan affecting household stocks” (15. maj 2006).

Vurderingen konkluderer, at seks måneder efter orkanen Stans hærgen i de første dage af oktober 2005 er fødevaresikkerheden og levevilkårene fortsat meget usikre for mange af de 500.000, der blev hårdest ramt, og der vurderes, at 30.000 familier (dvs. mellem 100.000 og 150.000 mennesker) vil have behov for yderligere fødevarebistand også efter den 6 måneder lange umiddelbare nødhjælpsperiodes udløb i maj 2006, og mere end 3.000 familier lever fortsat i midlertidige nødtørftigt opførte boliger.

De samlede ødelæggelser efter orkanen Stan blev anslået til alene i Guatemala at udgøre mere end 5,6 mia. kr. Bistandsorganisationen IBIS arbejder i Guatemala, og samler fortsat ind til ofrene for katastrofen såvel som til mere generel udvikling i området.

For jer, som vil vide mere, er her er samling rigtig gode supplerende links:

AndaGuate, The Association of Non-Profit Development Agencies in Guatemala
God side fra AndaGuate med billeder fra de berørte områder
GuateStan.net
Aktuelle nyheder fra Guatemala samt landefakta
Seneste nyheder fra Google News om Guatemala og orkanen Stan
Kawa Mek – Mikkel Møldrup-Lakjers weblog fra Guatemala
MS Central Amerika – Orkanen Stan
Landefakta om Guatemala (fra UM)
Guatemalas regering
Guatemalas udenrigsministerium
Artikler om bl.a. orkanen Stan fra Folkekirkens Nødhjælp
Y’abal – et hjælpeprojekt efter Stan (Y’abal betyder “håb” på Kiche-sproget)

Written by go2news

juni 27, 2006 at 4:27 pm